Hvad er registreringsafgiften

admin Biler

Registreringsafgift er noget du skal betale, når du ønsker at indregistrere et køretøj i Danmark,
også selvom de indføres fra et EU-land eller andre lande i verden. Køretøjet skal som hovedregel
betales af den person, som ejer køretøjet på det tidspunkt registreringsafgiften indtrædes. Det
gælder både nye og brugte køretøjer. Nogle typer af køretøjer har en lavere registreringsafgift end
andre, mens nogle er helt frie for registreringsafgift. Afgiften bliver beregnet med udgangspunkt i
den pris, som bilen kan sælges for i landet, inklusiv moms og registreringsafgift. Beløbet
sammenholdes derefter med bilens oprindelige nypris og værditab.

Hvad har registreringsafgiften af betydning for vores samfund?

Der har i længere tid været en stor debat i Danmark, om hvorvidt registreringsafgiften skal falde
eller blive som samme pris. Betalingen af registreringsafgiften går til staten og det betyder blandt
andet at vi har ordentlige veje at køre på. Dog er registreringsafgiften meget stor i Danmark i
forhold til nabolande som Tyskland eller Sverige. Danskerne har de seneste rigtig mange år kørt i
markant mindre biler, end andre lande som vi sammenligner os med. Derfor er det også en årsag
til at sikkerheden ikke er bedre, da fokusset ligger på selve bilen og ikke sikkerhedsudstyret.

Hvad vil en nedsættelse af registreringsafgiften betyde for nye og
brugte køretøjer i Danmark?

En nedsættelse af registreringsafgiften fra 150 procent til 100 procent på alle personbiler, uanset
prisen, vil blandt andet betyde at de dyre biler i Danmark falder mest i pris. Derfor er det også
naturligt, at man vælger en større eller en bedre og mere effektiv bil, når muligheden viser sig.
Samtidig åbner besparelserne på registreringsafgiften også flere muligheder for at få råd til mere
sikkerhedsudstyr. Dog så stiger prisen også en smule på mikrobiler. Dette begrundes ved en god
brændstoføkonomi og god trafiksikkerhed til glæde for danskernes velfærd. De mange danske
familier, som hver dag har behov for en bil til at komme på arbejde med, eller køre deres børn i
skole eller til fritidsaktiviteter, hvor der er lidt længere end en cykeltur eller tur med metroen.
Dog kan nedsættelsen af registreringsafgiften, og derefter køb af store og dyre biler have en
negativ effekt på bilbranchen, da usikkerheden og især forventningen om den faldende
registreringsafgift, kan få salget af biler til at gå helt i stå.

Registreringsafgift er noget du skal betale, når du ønsker at indregistrere et køretøj i Danmark,
også selvom de indføres fra et EU-land eller andre lande i verden. Køretøjet skal som hovedregel
betales af den person, som ejer køretøjet på det tidspunkt registreringsafgiften indtrædes. Det
gælder både nye og brugte køretøjer. Nogle typer af køretøjer har en lavere registreringsafgift end
andre, mens nogle er helt frie for registreringsafgift. Afgiften bliver beregnet med udgangspunkt i
den pris, som bilen kan sælges for i landet, inklusiv moms og registreringsafgift. Beløbet
sammenholdes derefter med bilens oprindelige nypris og værditab.

Kilde: https://nulant.dk/